Povaha shromážděných údajů

V souvislosti s používáním stránek Vydavatel pravděpodobně shromáždí následující kategorie dat týkajících se jeho Uživatelů: Data připojení (IP adresy, protokoly událostí atd.) Údaje o poloze (pohyby, GPS data, GSM atd.) )

Cookies

Doba uložení cookies

V souladu s doporučeními CNIL je maximální doba uchovávání cookies maximálně 13 měsíců po jejich prvním uložení v uživatelském terminálu, stejně jako doba platnosti souhlasu uživatele s používání těchto cookies. Životnost cookies se při každé návštěvě neprodlužuje. Souhlas uživatele musí být proto na konci tohoto období obnoven.

Účel cookies

Cookies mohou být použity pro statistické účely, zejména pro optimalizaci služeb poskytovaných Uživateli, od zpracování informací týkajících se frekvence přístupu, personalizace stránek, provedených operací a konzultovaných informací. Jste informováni, že Vydavatel může na váš terminál ukládat soubory cookie. Cookie zaznamenávají informace týkající se navigace ve službě (stránky, které jste navštívili, datum a čas konzultace atd.), Které si můžeme přečíst během vašich následných návštěv.

Uživatelské právo odmítnout cookies

Potvrzujete, že jste byli informováni, že vydavatel může používat cookies. Pokud si nepřejete, aby se v zařízení používaly soubory cookie,

Sdělování osobních údajů třetím stranám

Sdělení orgánům na základě zákonných povinností Na základě zákonných povinností mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny v souladu se zákonem, nařízením nebo na základě rozhodnutí příslušného regulačního nebo soudního orgánu. Obecně se zavazujeme dodržovat všechna právní pravidla, která mohou bránit šíření informací nebo údajů, omezovat je nebo regulovat, a zejména dodržovat zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o IT, soubory a svobody.

Komunikace s třetími stranami v souhrnné a anonymizované podobě Vaše osobní údaje mohou být použity k obohacení našich databází. Mohou být předány třetím stranám po anonymizaci a výhradně pro statistické účely.

Naši reklamní partneři

Mezi naše reklamní partnery patří Google Adsense. Tito partneři z třetích stran, včetně Google Adsense, obdrží automaticky vaši IP adresu, když k tomu dojde. Jiné technologie (například soubory cookie, JavaScript nebo webové majáky) mohou také použít reklamní sítě třetích stran k měření efektivity svých reklam nebo k personalizaci reklamního obsahu, který vidíte. Naše webové stránky nemají přístup k těmto souborům cookie, které používají inzerenti třetích stran, a nemají nad nimi kontrolu.

Zásady ochrany osobních údajů této webové stránky se na tyto partnery nevztahují a nemůžeme kontrolovat činnost těchto jiných inzerentů nebo webových stránek. Pokud si přejete deaktivovat cookies, můžete tak učinit pomocí možností vašeho prohlížeče.

Podrobnější informace o správě cookies pomocí konkrétních webových prohlížečů najdete na příslušných webových stránkách prohlížečů.

Zejména:

  • Používání souborů cookie DoubleClick pro zájmově orientovanou reklamu můžete deaktivovat v sekci Nastavení reklam. Další informace o „Nastavení reklamy“ jsou k dispozici zde, Můžete také zakázat používání cookies poskytovatelem třetí strany pro zájmově orientovanou inzerci (včetně Google, Google Adsense a DoubleClick). O reklamách.
  • Použití cookie DoubleClick společností Google umožňuje společnosti Google a jejím partnerům zobrazovat reklamy, které pomáhají společnosti Google a jejím partnerům zobrazovat reklamy na tomto nebo jiných webech, které můžete navštívit. , mohou být založeny na vaší návštěvě tohoto webu nebo jiných stránek, které můžete navštívit.
  • Google a další poskytovatelé třetích stran mohou pomocí souborů cookie zobrazovat reklamy na základě vašich předchozích návštěv na tomto webu.
  • Na následující stránce můžete vidět, jak Google spravuje data ve svých reklamních produktech a jak se sami rozhodovat o používání přidružených souborů cookie.

Další informace o souborech cookie naleznete na naší stránce týkající se souborů cookie, odkaz uvedený v dolní části této stránky.